Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV11

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG01 Đĩa chu đậu vẽ hoa trong lòng, men khỏe đẹp. Tình trạng toàn lành. Kích thước chiều cao 5 cm, đường kính 23 cm. Niên đại vào thế kỷ 14, 15. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích gốm Việt.

Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV10

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG02 Đĩa chu đậu, vẽ hoa trong lòng, xung quanh vẽ hoa dây, miệng mộc. Tình trạng toàn lành. Kích thước chiều cao 5,5 cm. Niên đại thế kỷ 14, 15. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ gốm Việt.

Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV09

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG03 Chậu rửa mặt thời Lý – Trần, men còn tương đối, chân tiện. Tình trạng bị âm tóc một đường 6 cm. Kích thước chiều cao 10 cm, đường kính miệng 26,5 cm. Niên đại vào thời Lý – Trần. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích gốm Việt.

Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV08

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG04 Bình vôi miền trung vẽ chim, hoa sen và họa tiết hoa văn, men bóng khỏe đẹp. Tình trạng bị sức quai một tí và bị gẩy một con đĩa chân quai. Kích thước chiều cao 16 cm, đường kính 12 cm. Niên đại khoảng vào thế kỷ 15. Thích hợp cho những nhà sưu

Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV07

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG05 Thạp hoa nâu chân thông phong. Tình trạng bị xác men và bị âm một đường tóc dài hình chữ T ngược. Kích thước chiều cao 21 cm, đường kính 19 cm. Niên đại thời Lý – Trần. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ gốm Việt, chơi tiêu bản.

Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV06

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG06 Thủy chì chu đậu nhỏ vẽ chim. Tình trạng toàn lành, men hơi bị xác một tí. Kích thước chiều cao 4,5 cm, đường kính 5 cm. Niên đại vào thời Lê. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ mini.

Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV05

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG07 Chum nhỏ 4 vấu men rạn đẹp, có chổ hỏa biến ra màu trắng sửa rất đẹp. Tình trạng bị âm tóc một đường, miệng có vết lỗi lò. Kích thước chiều cao 9 cm, đường kính 9 cm. Niên đại vào thế kỷ 14, 15. Thích hợp cho những nhà sưu  tập yêu thích

Cổ vật gốm quý hiếm chính hiệu – DXGCV04

Đồ gốm cổ chính hiệu quý hiếm   GDDG08 Tỳ bà thời Trần bổ ô vẽ 4 chữ Tàu, nét vẽ chỉnh chu, đẹp, men rạn đẹp. Tình trạng bị sửa cổ và miệng khéo, rất khó thấy, thân lành tít. Kích thước chiều cao 28 cm, đường kính bụng 15 cm. Niên đại thời Trần. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu

Dấu Xưa – Kỷ Vật Xưa – Cổ Vật Xưa – Thế Giới Cổ Vật